محصول پاژن

خامه پاژن

خامه پاژن از نظر فرایند تولید جزو لبنیات است. اما بدلیل میزان چربی بالا و از نظر گروه بندی برحسب ریز مغزی ها و موادی که تا حدودی انرژی را از مواد چرب تامین میکند ,در گروه چربی ها دسته بندی میشود.

مشاهده همه محصولات
محصول پاژن
محصول پاژن
محصول پاژن

خامه کم چرب پاژن

خامه پاژن از نظر فرایند تولید جزو لبنیات است. اما بدلیل میزان چربی بالا و از نظر گروه بندی برحسب ریز مغزی ها و موادی که تا حدودی انرژی را از مواد چرب تامین میکند ,در گروه چربی ها دسته بندی میشود.

خرید
محصول پاژن
محصول پاژن محصول پاژن میزان: 30cc
محصول پاژن محصول پاژن میزان: 30cc
محصول پاژن محصول پاژن میزان: 30cc
محصول پاژن محصول پاژن میزان: 30cc
محصول پاژن محصول پاژن میزان: 30cc
محصول پاژن محصول پاژن میزان: 30cc

تفاوت خامه‌های پاژن

از خواص شیر پاژن کم چرب ,به از بین بردن سموم بدن و کاهش خطر بیماری قلبی وکنترل سطح فشار خون میتوان اشاره کرد. همچنین ,هرچه چربی شیر کمتر باشد کلسیم آن بیشتر است. از سری خواص دیگر لبنیات پاژن ,داشتن پوست و موی شاداب و سلامت است ,به علت اورگانیک و طبیعی بودن آن. از خواص شیر پاژن کم چرب ,به از بین بردن سموم بدن و کاهش خطر بیماری قلبی وکنترل سطح فشار خون میتوان اشاره کرد. همچنین ,هرچه چربی شیر کمتر باشد کلسیم آن بیشتر است. از سری خواص دیگر لبنیات پاژن ,داشتن پوست و موی شاداب و سلامت است ,به علت اورگانیک و طبیعی بودن آن.

محصول پاژن